Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Въжена линия до Небет тепе

Видяна: 22936 пъти

Да се осъществи бърз и лесен достъп до Небет тепе от площад „Шахбазян“ с изграждане на въжена линия. Това предлагат Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ и Пловдивският граждански клуб в обща позиция.
Двете организации обещаха да съдействат с наличния си квалифициран ресурс в оказването на експертна помощ и подкрепа на проектите за консервация, реставрация и експониране на Небет тепе и Източната порта.
За двата обекта Общината ще кандидатства за грант от 9,7 млн. лв. пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството по оперативна програма „Региони в растеж“.
Проектите за реставрация на Небет тепе и Източната порта бяха подложени на обществено обсъждане в преди две седмици и бяха представени от архитекта Жана Джугаланова, археолога София Христова и реставратора Никола Стоянов.
„Бизнесът за Плодив“ и Гражданскияг клуб смятат, че Общината може да се възползва от т.нар. подаване с инженеринг, което е за проекти с непълна архитектурна документация и неоформени пълни КС, а по обобщени показатели, което ще даде възможност за избягване на дългите срокове.
Те предлагат да се обозначат с табели най-старите археологически слоеве и експониране. Застават и зад идеята за контролиран достъп до Небет тепе. Двеге сдружения смятат, че в прилежащата южна общинска част (средновековен водоем-щерна) на площ от 2 декара, да се включи изграждане на информационно-демонстративен покрит център, който е необходим за презентиране на туристите.

Публикувана на
28 Януари 2020 година