Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

Култовата къща „Павлити“ ще възкръсне, държавата осъдена да плати на реститути за нея 462 000 евро

Занемарената култова възрожденска къща „Павлити” ще възкръсне, след като Общински институт „Старинен Пловдив” обяви обществена поръчка за консервационно-реставрационни дейности по екстериора на сградата. Има проблеми с разрушения по фасадите и в интериора заради недобра поддръжка.
„Павлити” е разположена на пл. „Св. Неделя” в подножието между Джабаз тепе и Небет тепе. Сградите в тази зона са представителни, собственост на по-заможна социална прослойка.Къщата е представител на ранно-възрожденската жилищна архитектура от края на 18. и началото на 19. век. Строена е около 1849-50 г. Собственикът Георги Павлити произхождал от Пещера. Застроена е от три страни свободно и един калкан на юг. Главният вход е от към двора под портик с четири дървени колони.
Салонът на къщата е известен с красивото си оформление. Интериорът е богато решен с широки двукрили врати, стълбища, ниши и прекрасни тавани – софити. Най-интересни са тези в хайета на етажа и в стаите – комбинация на дървена резба с цветна декорация върху платно.
Външната архитектура на сградата е внушителна. Оформянето на фасадата е с двукрили отвори на прозорците, железни капаци. Къщата е хубаво изписана, нещо, което е отчасти запазено. Интересни са цветните медалиони по стенита на стаите към улицата, както и цветнното изписване на таваните в тези стаи. Фасадата е в сини тонове и изписана с плетеници и и гирлянди, с цветни пиластри с хубави капители.
Къщата е отчуждена през 1966 г. и е предадена на управление „Старинен Пловдив”. В следващите 3 години е извършена мащабна реставрация. Използвана е за представителна приемна на Комитета за изкуство и култура. Била е седалище на Национален дарителски фонд „13 века България“, Студентски дом и Общинска фондация „Пловдив 2019“.
През 1982 г. е сериозно засегната от пожар на втория етаж. През 1983-1985 г. след решение за аварийни и спасителни консервационно-реставрационни работи по стенописите от специалисти от НИПК са спасени стенописите от стаята с медалионите. Те са пренесени на нова основа, монтирани по местата им и експонирани. Възстановена е полихромната декорация в интериора и по фасадите с някои промени.
С обществената поръчка тази година ще бъдат реставрирани, консервирани и експонирани оригиналните колоритни, орнаментални и композиционни характеристики на декорацията по фасадите, както и прозорците и улуците на къщага.
“Къщата на Аргир Павлитов, лангера, по произхождение българин. Той от 30 години насам дойде от Станимака слуга в Пловдив, ведно с братята си Васил и Яков. Последните влязоха чираци в кюркчийския (кожухарския) еснаф и успяха до калфи. Но майка им имаше брат х.Кирил, който като станал игумен на Бачковския манастир придал на сестерниците си едно голямо количество сребърни кандила, които забогатиха Павлитовите синовец Големият се помина във Виена, вторият Яков се ожени за Малки чорбажди Вълковата дъщеря и след 3 или 4 години я остави вдовица с две деца мъжки. Девер й Аргир присвоил тая къща, която се купи с общи пари”, разказва Константин Моравенов в “Паметник на Пловдивското християнско население”.
Къща „Павлити” бе предмет на съдебни спорове още от началото на 90-те години на 20. в. Наследниците (7 на брой) заведоха дело срещу държавата и Община Пловдив, за да си върнат национализираната през 1996 г. сграда. През 1998 г.. Върховният административен съд призна реституционалните им претенции. Така наследниците връщат изплатената им компенсация за национализацията в размер на 14 732 лв. и си връщат владението.
Делото беше заедено от седмина наследници на собствениците на имота, които водят десетилетна съдебна "война" с държавата и община Пловдив, за да влязат във владение на национализираната през 1966 г. сграда.
Фонд „13 века България” и Община Пловдив обаче не напускат къщата и с решение на Върховния касационен съд от 2007 г. наследниците са лишени от реституционни права. Те завеждат дело в Страсбург. През 2016 г. Съдът във френския град се произнася по делото „"Ченгелян и други срещу България". България е осъдена да плати обезщетение от 462 000 евро на собствениците и 675 евро разноски по делото. Така държавата изплаща обезщетението за загубени през годините ползи от собствениците, а Община Пловдив продължава да ползва сградата.трафик

Публикувана на
07 Декември 2022 година