Новина от категория Свободна зона
Архив на публикациите

Анонимници си правят пиар с Панаира

Поредният фарс, в който анонимници си правят пиар на гърба на Панаира. Така Георги Гергов определи днешния дебат в Общинския съвет по предложението на съветниците от "Демократична България" за размяна на акции в "Международен Панаир Пловдив" АД и "Пълдин туринвест" между Община Варна и Община Пловдив.
В крайна сметка точката отпадна от дневния ред. "Някои съветници говорят пълни глупости, само и само да се харесат на електората си. Ако искаха да знаят истината за "Пълдин туринвест", да бяха ме поканили поне веднъж на сесия. Ще им разкажа всичко за състоянието на дружеството, имотите, инвестициите и ремонтите. Както и за това как съм покрил дългове от 34 милиона евро на Панаира. Тези хора обаче обичат да се изказват като единствените знаещи, а в същото време се вижда, че са напълно неподготвени по темата", заяви Гергов пред "Марица". Той отново настоя, че Панаира си е на Пловдив и той никъде не смята да го носи, нито да го застроява. Според Гергов какво трябва да се случи с акциите на Община Варна вече решено в Общинския съвет на морската столица. И ако има спорове, те трябва да се разрешават в съда, ако наистина искаме да сме правова държава, както твърдят от ДБ. Междувременно Апелативният съд в Пловдив остави без разглеждане и определи като недопустима жалбата на Агенцията по вписванията срещу решението на Окръжния съд, с което е отменен като незаконосъобразен отказът да се регистрира увеличението на капитала на "Пълдин туринвест" АД.
С това си решение магистратите прекратяват производството по делото, като определението подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.
"Агенцията по вписванията няма правен интерес да обжалва решението на Окръжния съд. Неоснователни са доводите, че правният интерес от подаване на жалбата е свързан с високия обществен интерес и със задълженията, които има, свързани с публичността и гаранциите за тяхната законосъобразност. Безспорно е, че с позитивното решение на Окръжния съд не се засягат собствени права и интереси на Агенцията.. Правният интерес от обжалване на съдебно решение, отменящо отказа на длъжностното лице по регистрацията, не може да бъде изведен от обвързаността на Агенцията с правните последици на осъществения съдебен контрол върху правилното упражняване на компетенциите й", се казва в мотивите на съда.
Като основен мотив магистратите изтъкват, че на обжалване подлежи само отказът на длъжностното лице по регистрацията да удовлетвори подаденото заявление. Уточнява се, че легитимиран да обжалва отказа е само заявителят и само той участва в производството по обжалване.
"Нито длъжностното лице по регистрацията, постановило отказа, нито Агенцията по вписванията имат качеството на страна по смисъла на чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 1 от ГПК в това производство. Агенцията по вписванията няма качеството на страна в регистърното производство, поради което не е легитимирана да обжалва постановеното в производството по чл. 25 от ЗТРРЮЛНЦ решение за отмяна на отказа за вписване", се казва още в определението.
Преди това съдия Симеон Захариев от Пловдивския окръжен съд отмени като незаконосъобразен отказа на Агенцията по вписванията, да впише увеличението на капитала на "Пълдин туринвест" АД от 177 984 899 лева на 194 299 299 лева с непаричната вноска на Община Варна, както и на особените условия за прехвърляне на акциите на "Пълдин туринвест" АД, съгласно решение на извънредно общо събрание на акционерите. Магистратът дава задължителни указания да бъде извършено исканото вписване.

Публикувана на
08 Юни 2023 година