Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Уволнение! Последна сесия на Общинския съвет

Местната власт на Пловдив завършва мандата си с рекорден бюджет в размер на 655 255 005 лева, който неизбежно ще предизвика днес разгорещени спорове на сесията на Общинския съвет. Очаква се заседанието да продължи през целия ден, защото в дневния ред са включени още 23 точки, освен отчетът и разпределение на парите, оставени последни, за десерт.
За 2023 г. Община Пловдив получава малко над 330 млн. лева субсидия от републиканската хазна за тъй наречените държавни дейности, останалите 324 млн. лева са собствени приходи. Общинските финансисти вдигнаха твърде високо летвата, залагайки в бюджета много постъпления от местни данъци и такси, цени на услуги, наеми на общинска собственост, продажби на имоти, концесии. Финансовата рамка на собствените приходи е завишена, за да се покрият всички планирани разходи. Предполага се, че именно този факт ще се превърне в ябълката на раздора между администрацията и съветниците, най-вече от опозицията, които коментират, че бюджетът е нереален.
Фактите са красноречиви - доста от очакванията на финансистите за големите парични потоци от местни данъци и такси, които да пълнят хазната през 2022 г., не се оправдаха, което доведе до неизпълнение на бюджета. От отчета, който също ще се обсъжда на сесията, се вижда, че за миналата година администрацията отчита 475 млн. лв. изпълнение при уточнен план 597 милиона, което прави 79,60 процента.
При план 33 млн. лева в хазната са постъпили 25 млн. За 2023 г. обаче отново са планирани 32 млн. лева. От данък МПС през миналата година са събрани 22 млн. лева вместо 29 млн., сега отново са заложени 29 милиона. От данък придобиване в бюджета са постъпили 35 млн. вместо 45 млн. лева, този път администрацията се надява на 44 млн. Санкции, глоби и наказателни лихви са донесли в хазната 4,9 млн. лева при план 10 млн., какъвто се предлага и за 2023 г.
Почти три пъти по-малко бяха парите от продажба на общински имоти - 2,3 млн. лева вместо близо 7 милиона, но за тази година смело са планирани 15 млн. лева. Тревожни са данните за местните приходи и в отчета за осемте месеца на тази година - 127 млн. лева при двойно повече във временния финансов план, одобрен за цялата година. Трудно за останалите месеци ще се набавят още толкова средства.
Предполага се, че отново ще се повтори практиката, която наблюдавахме и през предходните два мандата - неизпълнение на капиталовата програма, планирана с идея за висок скок - 243 млн. лева, от които 150 млн. са от бюджета. Строителните обекти - предимно инфраструктурата - закъсняват и ще продължат да се изпълняват догодина.
Досега в 30-годишната история на демократично избраната местна власт в Пловдив не се е случвало да не бъде приет бюджетът на общината въпреки споровете.
9 млн. лева за зелените площи, 49 млн. - за чистотата
По традиция, както и в предходните години, за поддръжка на градини, паркове и междублокови пространства се заделят в пъти по-малко средства, отколкото за дейностите, свързани с чистотата.
В бюджета за 2023 г. за зелените площи са предвидени 9,2 млн. лева, докато за чистота - 49 милиона. Почистването на Пловдив включва сметосъбиране, сметоизвозване, машинно и ръчно миене и метене на улиците, пешеходните алеи и тротоарите, депониране на отпадъците до завода в Шишманци и депото в Цалапица, преработка на боклука в екозавода и депониране на твърди фракции.
Как се разпределят парите?
- заплати и възнаграждения за персонала - 234 млн. лева.
Те се изплащат за близо 11 000 служители в общински училища, детски градини и ясли, културни и социални институции, Община Пловдив и шестте районни кметства.
- образование - 253 млн. лева (включително със заплати), от тях 62 млн. лева за детски градини
- здравеопазване - 33 млн. лева, от които 21 млн. за детски ясли
- социално осигуряване, подпомагане и грижи - 36 млн. лева
- култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - 101 млн. лева. От тази сума 71 млн. лева за спорт, 29 млн. - за култура (музеи, галерии)
- жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда - 152 млн. лева, от които 58 млн. лева за изграждане и ремонт на улици.
Държавата поема по-голямата част от възнагражденията в бюджетната сфера, включително и за администрацията на Община Пловдив и шестте района, където са назначени 708 тъй наречени държавни служители и 65 общински. Държавните средства за заплати са 20,5 млн. лева./марица

Публикувана на
18 Септември 2023 година