Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Зико свърши парите, моли министър за заем

Все по-тежко става финансовото положение на Община Пловдив, като в администрацията вече не са сигурни, че ще имат пари за заплати. Както стана ясно, общинската хазна е празна, а събираемостта на данъците е в изключително ниски нива.
От пресцентъра на Община Пловдив изпратиха странно прессъобщение, с което препращат искане на кмета Здравко Димитров към финансовия министър Асен Василев. От него става ясно, че градоначалникът иска безлихвен заем от 19,6 млн. лева. Причината проекти, които Община Пловдив е финансирала. Никъде в писмото не се споменава, че въпросните проекти са европейски, а градските власти са ги финансирали.
Както неведнъж стана дума от Община Пловдив чакат 19 млн. лева за разплащане по въпросните проекти.
„Молбата на градоначалника е средствата да бъдат отпуснати от държавния бюджет като безлихвен заем за плащане на заплати и текущи разходи по издръжка, консумативи, ел. енергия и други”, пише в съобщението на Община Пловдив. Това само потвърждава, че общината вече има сериозни затруднения за издръжката и на града.
Ето и проектите, които цитират от Община Пловдив:
Наука и образование за интелигентен растеж – 180 000 лв.
Обновяване на градската среда в град Пловдив – 1 665 012 лв.
Енергийна ефективност – 661 438 лв.
Градска среда 2 – 3 745 629 лв.
Социална инфраструктура 1 – 3 342 000 лв.
Образователна инфраструктура 1 – 828 435 лв.
Образователна инфраструктура 2 – 4 135 895 лв.
Продължителна подкрепа за деинституционализацията на децата и младежите – етап 2 – 165 572 лв.
Общностен център за деца и семейства Пловдив – 121 881 лв.
7 нови социални услуги – 879 558 лв.
Наука и образование за интелигентен растеж 2 – 250 000 лв.
Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив – 3 696 659 лв.
трафикнюз

Публикувана на
29 Септември 2023 година