Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

Зико ще остави ли за сбогом общината във фалит!?

„Няма фалирала община, държавата ще помага”, каза с усмивка кметът Здравко Димитров преди по-малко от месец на общественото обсъждане за Бюджет 2023. Къде на шега, къде на сериозно Община Пловдив се намира във фактически фалит, макар в Закона за публичните финанси да няма подобно определение. В него има глава, която носи название „Общини с финансови затруднения”, а изглежда Община Пловдив се е засилила именно към тази категория.
В изключително пестеливо прессъобщение от Община Пловдив заявиха, че кметът Здравко Димитров ще иска безлихвен заем в размер на почти 20 млн. лева за финансиране на проекти по европейски програми. Въпросните проекти са били финансирани от Община Пловдив с безлихвени заеми, тъй като не са получили плащания от управляващите органи.
Един от големите въпроси е дали по всички проекти са правени заявки за т.нар. междинни плащания, или за други има финансови корекции? Обичайно европейските програми и проекти започват с 20% аванс, а след това ръководителите на проект могат да искат междинни плащания до 30%. Много често това не се прави, защото при искане на плащане – се пуска проверка от Управляващия орган. За да избегнат проверките и възможна корекция, още повече в изборна година, се прехвърлят пари от местния бюджет като безлихвен заем, а след приключването на проекта – се иска възстановяване на цялата сума.
По редица от въпросните проекти не са искани междинни плащания от оперативните програми и така 20 млн. лева са дадени към проектите от местните данъци. Огромната сума плюс разхищенията и нереалистичният бюджет, на практика оставиха градската хазна празна.
Не е ясно дали ще има пари за заплати, както и за издръжка на администрацията –ток, вода, включително и уличното осветление. В същото време се стартират и плащат проекти, като новите зали в район „Западен” за 7 млн. лева и се поемат дългове за закупуването на парцели по 30 млн. лева за имот в парк „Отдих и културата”.
Ако информацията, че не са искани плащания по европрограмите заради възможните проверки преди изборите, се окаже вярна, то и европейската прокуратура и ОЛАФ би трябвало да заострят вниманието си към Община Пловдив .
Според закона за публичните финанси т.нар. „общини с финансови затруднения”, могат да поискат безлихвен заем от държавата в лицето на Министерството на финансите, както направи Зико.
С това се дава началото и на процедурата за финансово оздравяване на една община. Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен безлихвен заем, се съгласува предварително с министъра на финансите.
Ако се стигне до там то Асен Василев може да дава допълнителни указания относно изготвянето и съдържанието на плана. Той трябва да бъде гласуван от Общинския съвет и след това се изпраща на министъра на финансите.
Кметът на общината след изтичането на всяко тримесечие в сроковете съгласно Министъра на финансите публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.
С други думи контролът над харчовете на една община минава под контрола на министъра на финансите. Макар никой официално в Община Пловдив да не казва, че реално започва такава процедура, то след писмото от Здравко Димитров, то е повече от ясно.трафикнюз

Публикувана на
29 Септември 2023 година