Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

Бившият Партиен дом ще стане неузнаваем

Две сгради на Община Пловдив са одобрени за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Едната е бившият партиен дом на площад „Централен“ 1. За административната сграда на Общината е заявена безвъзмездна финансова помощ от 4 878 266 лева с 2 067 236 лева съфинансиране. Втората сграда, която е пред ремонт, е сградата на Общината на площад „Стефан Стамболов”. За нея безвъзмездната финансова помощ е в размер на 838 249 лева с 10 200 лева заявено съфинансиране. Предстои техническа и финансова оценка от управляващия орган.
Припомняме, че съдбата на бившия партиен дом се коментира още от 2014 г., когато проектантската къща „ХХІІ век" ДЗЗД с ръководители арх. Чавдар Тенев и арх. Димитър Паскалев спечели конкурса на Общината за обновяване на сградата. На практика след този конкурс за нея вече има готов идеен проект.
През 2017-а градската администрация обяви обществена поръчка за изготвянето на технически проект. Поръчката е на стойност от 100 000 лева с ДДС, като изпълнителят трябваше да бъде избран без предварително обявление. Тогава Общината изпрати покана до проектантска къща „ХХІІ век" ДЗЗД. По предварителни разчети общата стойност на проекта бе за около 7 млн. лв. без ДДС. До технически проект обаче така и не се стигна и такъв няма изготвен до момента, твърдят от "ХХІІ век" ДЗЗД. „Никой не ни е потърсил и на този етап, за да ни възложи ново проектиране“, добавят архитектите от „ХХІІ век" ДЗЗД.
Според тяхната идейна разработка от 2014 г. обаче партийният дом трябваше да придобие най-високия клас А+ след ремонта, т.е. сградата достига т. нар. близко до нулево енергийно потребление. Нещо повече, тя е напът да намали разходите си за енергия (електричество и отопление) с 90% след реализация на предложените от колектива мерки.
Арх. Димитър Паскалев, който разработи енергийната концепция на проекта, обяснява: „За постигането на този клас А+ е необходимо драстично намаляване на топлозагубите и оптимизация на електрическото потребление, а остатъкът от необходима енергия да се произвежда от възобновяеми източници. Това се постига чрез т.нар.
„двойна фасада със затворена дишаща камера".
Концепцията беше приложена за първи път в България в проекта за кулите на "Софарма" и "Литекс Тауърс“ в столицата. В проекта са заложени три източника на добив на енергия от слънцето (фасади и покриви), както и системи за съхранение на топлинна и студова енергия.
Също така е постигнат баланс между добив на енергия, загуби при буфериране и потребна енергия. Например специална ретрооптична слънцезащита пропуска в помещенията само дифузна светлина, като не позволява проникване на слънчева топлина през лятото. Поради динамичните си характеристики фасадата намалява с над 50% от разходите за студова енергия и осветление спрямо традиционните „моноскин" решения. Разходите са оптимизирани чрез използване на реверсивни климатични инсталации и хибридни системи за добив на енергия. „Предимствата са безспорни: след 14 години - а това е периодът на връщане на инвестицията, сградата на практика става икономически устойчива и независима от растежа на цените на енергията“, уточняват от екипа на „ХХІІ век" ДЗЗД. / marica.bg

Публикувана на
06 Декември 2023 година