Новина от категория В общината
Архив на публикациите

За какво ще гласуват на днешната сесия на Общинския съвет

С 50 хиляди лева Община Пловдив ще финансира дуалната форма на обучение в 6 училища в града, ако днес Общинския съвет на Пловдив приеме предложението на заместник-кмета Владимир Темелков. Средствата ще бъдат разпределени между 14 паралелки в местните държавни и общински училища, които прилагат тази форма на обучение.
35 700 лева ще се предоставят общо за три държавни професионални гимназии - Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Професионалната гимназия по машиностроене и Професионална гимназия „Професор Цветан Лазаров“. Сумата за общинските образователни институции е в размер на 14 280 лева, като тя се разпределя между три училища – Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника, ПГ „Христо Ботев“ и Средно училище „Ченоризец Храбър“.
Целта на общинската финансова подкрепа за дуалното образование в града, е да се стимулира обучението по търсените на пазара на труда професии.
Съветниците трябва да утвърдят и средствата за хранене в диетичните трапезарии за нуждаещите се за следващата година, които са размер на малко над 930 хиляди лева.
В дневния ред влиза и предложението за удостояване на Виктория Радева с „Почетен знак на град Пловдив“. То е по предложение на съветници от всички групи в ОбС.

Публикувана на
07 Декември 2023 година