Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Чистят „Северен“ от боклуци и трошки

Кметът на район „Северен“ Венцислава Любенова публикува в социалната мрежа седмичния отчет за свършеното от ръководената от нея администрация.
Ето какво споделя клетът на „Северен“:

📍По сигнал на граждани и след проведена среща с тях се почисти изоставеното пространство до игрището на ъгъла на ул. „Иван Рилски“ с ул. „Средец“. Бяха премахнати строителни отпадъци
и храстовидната растителност. Предприети са стъпки за да се облагороди пространство.
📍Извършихме нова акция за проверка на изоставени и излезли от употреба моторни превозни средства. Процесът започва с обозначаване на колата или така нареченото „стикиране“, което дава възможност на собствениците сами да ги преместят в рамките на три месеца. След изтичането на срока ще преминем към репатрирането на автомобилите.
📍Сформирахме комисия за подпорните стени на р. „Марица“, като огледът беше направен относно тяхната цялост и излизащата от тях издънкова растителност.
📍 Продължават огледите със служители на Общинска полиция в района във връзка с нерегламентираното изхвърляне и палене на отпадъци.
📍Проведохме среща с управителя на ВиК ЕООД Пловдив, на която обсъждахме спешни, аварийни и предстоящи ремонти на територията, също така по какъв начин трябва да бъде подобрена комуникацията и съвместната работа с други институции за бързо и качествено обслужване на гражданите в района.
📍На работна среща с ЕВН Топлофикация дискутирахме инвестиционни намерения и предстоящи планирани нови точки за присъединяване към мрежата на топлофикация.
📍Заедно със зам.-кмета на Община Пловдив г-н Пламен Панов дискутирахме културния календар на район „Северен“ по четирите компонента от календара на града – „Фестивали и значими събития”, ”Мобилност”, „Гражданска активност” и „Книги на пловдивски автори и важни за града издания“.
📍Взехме участие в заседанието на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, на която бяха набелязани мерките, които трябва да бъдат предприети с оглед превенцията на пътнотранспортните произшествия на територията на района, както и за по-доброто регулиране на трафика.
👉 Благодаря на всички, които подават сигнали за нередности, изпращат писма, предложения или запитвания! Вашата активност е от съществено значение за поддържането на нашия район чист и безопасен за всички! – завършва Венцислава Любенова.

Публикувана на
14 Февруари 2024 година