Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Община „Родопи” търси доставчик за детските градини

Община „Родопи“ е обявила конкурс по Закона за обществените поръчки за доставка на пловдове и зеленчуци за нуждите на детските заведения в района. Стойността на поръчката е за над 200 хил.лева, а продължителността на договора за 2 години. Най-голяма тежест при избора на евентуален изпълнител ще има предлаганата цена. По-малка тежест ще имат критерии като, наличен транспортен план за изпълнение на доставките и предложено време за реакция при рекламация. Докумети може да се подават до 6-ти юли в администрацията на община „Родопи“.

Публикувана на
09 Юни 2015 година