Новина от категория В общината
Архив на публикациите

Община „Родопи” дарява 11 дка на Министерство

Правителството прие решение за прехвърляне на пет имота с обща площ 11 дка на Национална компания „Железопътна инфраструктура". Терените са дарени безвъзмездно от община „Родопи" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Те попадат в обхвата на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране - Пловдив", който е в процес на изпълнение и се финансира със средства от ОП „Транспорт" 2007-2013 г.

Публикувана на
09 Юни 2015 година